STAŇ SE BUBNEM - Chci bubnovat, můžu a chci se to naučit!


MUZIKOTERAPEUTICKÉ CENTRUM PaedDr. Lubomíra Holzera

Nabídka programů z produkce Dr. Lubomíra Holzera.

Holistická muzikoterapie, studium, výuka a kurzy muzikoterapie, šamanství, bubnování - džembé, šamanský buben, didžeridu, fujara, koncovka, brumle, tibetské mísy, alikvotní, hrdelní a muzikoterapeutický zpěv, perkuse a etnické nástroje.


Všechny typy programů - muzikoterapeutické, přednáškové, studijní, výukové, semináře, dílny, prožitkové semináře, relaxační, meditační a šamanské kurzy, koncertní, divadelní, a kombinované, mají společného jmenovatele v muzikoterapeutické metodě PaedDr. Lubomíra Holzera. U všech programů jde tedy o aplikaci této metody s přihlédnutím ke skupině klientů-recipientů, kterým je v daném okamžiku poskytována. Pro školy a školky všech typů a zaměření, zdravotnická zařízení, stacionáře, pobytová zařízení, dětské domovy, domovy důchodců, nejrůznější zařízení pro klienty s postižením - ÚSP, Speciální školy, Praktické základní školy, denní stacionáře, PPP a PPC apod., festivaly, divadla, kulturní střediska, kluby kultury, kulturní centra, a ostatní zařízení pro děti a mládež a dospělé, organizace a soukromé subjekty, přicházejí v úvahu následující programy:


1. Muzikoterapie

Muzikoterapie Ia receptivně pasivní - kolektivní – prožitková hluboká relaxace: konkrétní realizace muzikoterapeutické metody Dr. L. Holzera. Tento program je bez rozdílu určen pro všechny vyjmenované skupiny recipientů a také je velmi oblíbennu těhotných žen. Jedná se o konkrétní podobu muzikoterapeutické jednotky, tak jak je aplikována pro všechny klientské skupiny, bez rozdílu zdravotní klasifikace, či sociální příslušnosti. Klienti při ní leží ve stabilizované relaxační poloze na podložce a zahalení přikrývkou, v klidu poslouchají hudbu, kterou produkuje sám muzikoterapeut. Délka 60 – 90 minut.

Muzikoterapie Ib receptivně pasivní – individuální - prožitková hluboká relaxace: konkrétní realizace muzikoterapeutické metody Dr. L. Holzera s požitím silných muzikoterapeutických energeticko duchovních metod šamanského typu. Tento program je rovněž bez rozdílu určen pro všechny vyjmenované skupiny recipientů, ale forma je individuální. Minimální délka je 120 minut.

Muzikoterapie II : (receptivně pasivní) kombinace Muzikoterapie I s krátkou úvodní přednáškou - co je to muzikoterapie a jak může léčit. Na závěr klienti uslyší krátkou přednášku o použitých hudebních nástrojích a o nástrojích vhodných k používání v muzikoterapii. Také je klientům umožněno, dle individuálního zájmu, seznámení se s hrou na muzikoterapeutem používané hudební nástroje - zpěv, bubny, fujarka, štěrchadla, metalofony, tibetské mísy, didžeridu apod.
Délka minimálně 90 minut.

Muzikoterapie III : (aktivní) – muzikoterapeutická dílna je vhodná a často využívaná v rámci jedno i více denních teambuildingových programů pro firmy, organizace i školy, etc. – praktické použití technik muzikoterapeutické metody PaedDr. Lubomíra Holzera. Klienti se naučí základy technik v jednom uceleném bloku. Vždy je současně přítomna terapie, edukace, základní diagnostika a metodika.

Základní typy: bubnová dílna – bubenický workshop I. – klienti se naučí základy hry na buben džembé, jednoduchý rytmus a zpěv.
Pro firmy je možné udělat velký bubenický workshop i pro 200 lidí, v délce 3 – 5 hodin.

Muzikoterapeutický orchestr – klienti si vyzkouší tvorbu muzikoterapeutického hudebního materiálu na kombinace nejrůznějších hudebních nástrojů, které nevyžadují předchozí dovednost na ně hrát.

Muzikoterapeutický sbor – klienti kombinují různé typy dovedností, tanec, zpěv, hru na bubny a další muzikoterapeutické hudební nástroje v tvořivém kreativním víru.

Tyto typy je možné spojit, či kombinovat a dotvářet dle zadání klienta i do celodenního nebo vícedenního tvaru.

Muzikoterapii III: je možné kombinovat s Muzikoterapií I a II, po dohodě se zadavatelem i s ostatními variantami. Délka 50 – 90 minut.

Muzikoterapie IV : šamanský rituál, bubnová meditace a bubnová prožitková relaxace : meditace a relaxace s šamanskými bubny, zpěvem a tancem, práce s energií, meditace a relaxace městského šamana. Délka - 120 min.

Muzikoterapie V : Jednoduché základní šamanské techniky: úvodní šamanský rituál, očištění, tanec a zpěv, oslovení všech úrovní stvoření a počátku, energie místa, projevy síly, kolektivní energie, bubny, tanec zpěv. Srovnání páteře - energetických drah, dýchání - spodní dech, přirozený dech – energie dechu. Alikvotní, vibrační, rezonanční zpívání. Prozpívávání čaker. Meditace - stav bez těla, volná mysl, vystoupení z fyzického těla, létání. Délka jednoho cvičení - 90 - 120 min.

Muzikoterapie VI : přednáška, seminář: cyklus seminářů a přednášek z muzikoterapie pro odbornou i laickou veřejnost. Teorie, praxe, techniky a osobní prožitek muzikoterapie, současné možnosti a poznání. Tato forma je vhodná také pro odborné pracovníky zařízení pro klienty s postižením, dětských domovů, domovů důchodců, pedagogicko- psychologických poraden a dalších zařízení. Tato přednáška, seminář může být pojednána jako jedno až třídenní.

Muzikoterapie VII: výuka muzikoterapie – metody PaedDr. Lubomíra Holzera na vysokých školách pro dálkové i denní studium – v současnosti Filozofická fakulta UP Olomouc - Institut celoživotního vzdělávání. Kurzy pro odbornou i laickou veřejnost. Je rovněž možná forma jednodenních, dvoudenních nebo týdenních kurzů. Všechny kurzy se konají celoročně. V letošním roce se konají týdenní kurzy muzikoterapie v termínu 19.-25.7. 2009 (kurz pro hledající) a 2.–10.9. 2009 (kurz pro kráčející) v krásném prostředí Hostýnských vrchů, ubytování je v hotelu Zubříč (Rajnochovice).


2. Šamanství


Přednáška I : cyklus přednášek, seminářů, dílen a praktických cvičení (i více- denních) z oblasti šamanství a jeho poznání, použití a přínosu těchto jevů pro současného člověka a muzikoterapii. Základy šamanství, šamanských rituálů, bubnování, zpěvu a očistných technik přírodních národů. Práce s energií. Šamanské hudební nástroje.

Přednáška II : Šamanství a muzikoterapie: přednáška pro nejširší veřejnost (odbornou i laickou) ukazující vlivy šamanství na současného člověka a muzikoterapii, jejich prolínání a propojení, souvislosti a možnosti v dnešní době konzumní společnosti.

Bubenická etnodílna : výuka hry na etnické hudební nástroje - bubny, perkuse (chřestidla apod.), didžeridu, berimbau, hujika, ikoro, gongy ad. Výuka alikvotního, vibračního, rezonančního a šamanského zpěvu. Kurzy běží v Praze, v Brně, ve Znojmě v Uherském Hradišti a v Olomouci, minimálně 20 hodin – dvouhodinovky po 14 dnech.

3. Divadlo

Pohádky šamanské babičky

Pohádka o dvou píšťalkách – interaktivní pohádka určená pro děti předškolního věku od 3 roků.
Protagonista vypráví příběh o dvou píšťalkách (koncovka a fujarka), které jdou v neděli na procházku do lesa. Hraje při tom na tyto píšťalky, na didžeridu, na bubny džembé, tibetské mísy, indiánský buben, brumle, zpívá a tančí. Děti jsou několikrát zapojeny do tance a také se dozví o nástrojích. Délka 50 – 60 minut.

Bílý havran Kujkynaku – pohádka určená pro děti předškolního věku a děti 1. stupně základní školy, respektive ve věku 5 -11 roků. Jedná se o pohádky a příběhy sibiřských lovců a šamanů převedené do dramatických útvarů s použitím rekvizit (bubny, bubínky, chřestidla a další perkusivní nástroje ožívají, coby postavy příběhů). Tyto příběhy jsou propojeny šamanskými písněmi, které jsou jednak zpívány tzv. "prařečí" a jednak písně s textem, posouvající děj pohádky. To vše za doprovodu bubnů, bubínků, chřestidel a nejrůznějších etnických perkusivních nástrojů. Jde o muzikoterapii, koncert a zároveň divadelní představení, tedy tři formy v jedné.
První ze série pohádek je příběh z počátků světa - Bílý havran Kujkynaku.

Šamanské příběhy - určené pro mládež středoškolskou, učňovskou a mládež ve věku 12 až 20 let a dospělé.V tomto případě jde o šamanské příběhy a písně sibiřských lovců, šamanů a severoamerických indiánů v původní syrové podobě, jak jsou zachyceny ve vyprávěních příslušníků těchto přírodních národů a propojeny bubnováním a zpěvem v kontextu s muzikoterapeutickou metodou Dr. Lubomíra Holzera. První ze série těchto příběhů sahá svými kořeny k počátkům světa a nese název - Strom šamanů.


4. Koncerty

Sólový Koncert I : " Šamanské písně a bubny " - sólový koncert Dr. Lubomíra Holzera pro etnické bubny (džembé, šamanský buben), didžeridu, tibetské mísy, fujaru, fujarku, koncovku, perkusivní nástroje a zpěv- alikvotní, hrdelní a šamanský zpěv. Koncert může být prokládán a spojen s vyprávěním o použitých nástrojích. Délka 50 - 90 min.

Sólový koncert II : Strom Šamanů – meditační a vibrační sólový koncert Dr. Lubomíra Holzera pro etnické bubny (džembé, šamanský buben), didžeridu, tibetské mísy, fujaru, fujarku, koncovku, brumle, perkusivní nástroje a zpěv - alikvotní, hrdelní a šamanský zpěv. Písně, melodie a rytmy vás naladí na vnímání přírody a Univerza a splynutí s nimi. Délka 70 – 90 minut.

Shamanic orchestra - koncert známého orchestru šamanských a lidových nástrojů z celého světa. Etno worldmusic. Šamanské písně, rytmy, tanec, zpěv, extáze.

Taneční koncert : "Šamanské písně a tance" - víření ducha a těla. Vystoupení s intuitivní tanečnicí, exotickou intuitivní tanečnicí. Další varianta je se dvěma tanečnicemi.

Taneční koncert orientální hudby : Orientální rytmy, písně a tance v podání L. Holzera a orientální tanečnice. Jeden až čtyři hudebníci.

Jagabab je hudební skupina interpretující hudbu středověku, více informací Koncerty a vystoupení gotické kapely Jagabab a Lubomíra Holzera - na www.jagabab.cz

Vystoupení a koncerty středověkého barda, trubadúra a milovníka Lubomíra Holzera - L. Holzer sólově interpretuje písně a balady středověké Evropy. Svůj nezaměnitelný vokální projev doprovází na dobové hudební nástroje. (Písně krále Jana)

Znamení dechu - koncerty a vystoupení známé jazzové formace, ve které hrají tito hudebníci: Lubomír Holzer - trombon, zpěv, bubny, percusse;
Martin Brunner - flétny, zpěv, percusse;
Vladislav Sosna - bubny, percusse.
Znamení dechu používá ve své hudbě tzv. "koncept volné intuitivní hudby".


Všechny vyjmenované typy programů je možno na přání zadavatele různě kombinovat a propojovat v delší časové úseky, dle použití, zaměření a typu klientů, kterým je program určen. V praxi tuto kombinaci často provádí umělec - muzikoterapeut přímo na místě na základě svých zkušeností a posouzení konkrétní situace. Všechny programy trvají minimálně 60 minut. Cena programů je určovaná dle dohody s klientem. Všechny programy a představení je možno si objednat přímo do školy, domova či jiných typů zařízení.